JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

k.jancarova@centrum.sk
+421 905 477 835

Právo k nehnuteľnostiam

Právo k nehnuteľnostiam:

  • zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)
  • zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a jeho vyporiadanie,
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam,
  • konzultácie k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností – pripomienkovanie a kontrola zmlúv
  • komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní