JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

k.jancarova@centrum.sk
+421 905 477 835

Dedičské právo

Dedičské právo:

  • poradenstvo v oblasti dedičského práva, príprava na dedičské konanie,
  • konzultácie vo veci vypracovania závetu, vypracovanie listiny o vydedení,
  • zastupovanie v súdnom konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia,
  • zastupovanie v súdnom konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva
  • vypracovanie dohôd medzi dedičmi
  • ochrana oprávneného dediča – zastupovanie v konaní
  • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom
  • zastupovanie v súdnych konaniach v dedičských sporoch