JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

advokatjancarova@mail.com
+421 905 477 835

RPVS

RPVS

Advokátska kancelária je oprávnená vykonávať služby oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.