JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

k.jancarova@centrum.sk
+421 905 477 835

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Katarína Jančárová, advokátka, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike od roku 2012.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom kompletné právne služby na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť pre klientov ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu.

Dôraz taktiež kladie na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú výhradne založené na osobnom prístupe ku každému jednotlivému klientovi s cieľom brať ohľad na jeho osobné výslovné požiadavky a zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť, ale najmä úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby predovšetkým v nasledujúcich oblastiach a odvetviach práva:

• občianske právo (záväzkové vzťahy, vecné práva, dedičské právo, rodinné právo),
• obchodné právo (záväzkové vzťahy, zakladanie obchodných spoločností a zmeny ohľadom nich),
• pracovné právo
• dedičské právo
• právo k nehnuteľnostiam
• rodinné právo

Vyššie uvedené oblasti predstavujú len najčastejšie a najžiadanejšie služby. Popri týchto kľúčových oblastiach je kancelária pripravená poskytnúť právne služby v čo najširšom možnom rozsahu a zastupovať Vás aj v ďalších oblastiach súkromného a verejného práva.

JUDr. Katarína Jančárová
Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Prax v právnej oblasti:
Od roku 2012 ako advokátka
Od roku 2008 ako koncipientka v advokátskej kancelárii
Počas štúdia ako asistentka v advokátskej kancelárii
Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk