JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

advokatjancarova@mail.com
+421 905 477 835

Povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora v súvislosti s poberaním príspevku na udržanie pracovných miest

Novelizáciou zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti (ďalej len zákon č. 5/2004
Z.z.“), ktorý upravuje aj to, že pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti
podľa § 54 ods. 1 písm. e), bola ustanovená výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov
verejného sektora podľa zákona RPVS, a to z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia
poskytovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých
zasiahol dopad súčasnej krízy v dôsledku pandémie vírusu SARS-CoV-2.

Vyššie uvádzané je priamo zakotvené v ustanovení § 72am zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti:
„U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm.
e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa do 31. decembra 2020
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.“

Povinnosť byť zapísaný v RPVS pre účely poberania vyššie uvedených príspevkov sa teda odkladá
do 31.12.2020, avšak túto povinnosť bude potrebné do uvedeného dátumu splniť.

V prípade záujmu o zápis do Registra partnerov verejného sektora, môžete kontaktovať našu
advokátsku kanceláriu tu

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *