JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

advokatjancarova@mail.com
+421 905 477 835

Author: JUD0079

Povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora v súvislosti s poberaním príspevku na udržanie pracovných miest

Novelizáciou zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti (ďalej len zákon č. 5/2004 Z.z.“), ktorý upravuje aj to, že pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e), bola ustanovená výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona RPVS, a to z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia poskytovania pomoci […]

Read More